FAQ's

Vraag stellen

OsiSense XUK9T – Hoe kan de anti-botsbeveiliging modus ingesteld worden ?

Plaats de reflector XUZC250 op de ene kraan en de sensor op de andere kraan
Positioneer de reflector in een rechte lijn voor de sensor
Stel de eerste afstand, ver of dichtbij, tussen reflector en sensor in en druk daarna voor 3 seconde op de Q knop
De groene en oranje/gele LED’s gaan beurtelings knipperen
Verplaats de reflector naar de andere afstand en druk nogmaals op de Q knop.
De anti-bots modus is nu ingesteld !  The LED’s branden nu oranje/geel.

-

 XUK9T terug zetten in de fabrieks instelling:
  • Verwijder de voedingsspanning van de sensor
  • Druk op de Q of QA knop en zet de sensor weer onder spanning
  • Hou de Q of Qa knop voor 10 seconde ingedrukt tot de LED’s 3 keer gelijktijdig knipperen.
Bent u geholpen met deze informatie?
Wat kunnen wij doen om de informatie te verbeteren?