FAQ's

Vraag stellen

OsiSense XU*0 – Hoe wordt de de uitgangs functie van de multifunctie sensor gewijzigd ?

Plaats gedurende het “leerproces” geen objecten voor de sensor.
Druk 6 seconden op de “teach” knop van de sensor 
De oranje/gele LED gaat branden als de sensor uitgang gesloten ( NC ) is en gaat uit als er een object gedetecteerd wordt voor de sensor.

 

Terug naar normaal geopende uitgang: druk weer op de “teach” knop voor 6 seconden.
De oranje/gele LED gaat uit, dit betekend dat de sensor uitgang open ( NO ) is en gaat aan als er een object gedetecteerd wordt voor de sensor.
Bent u geholpen met deze informatie?
Wat kunnen wij doen om de informatie te verbeteren?