FAQ's

Vraag stellen

Wat is het verschil tussen een NFC- en een Bluetooth-verbinding met de Masterpact MTZ ?
De NFC-verbinding wordt alleen gebruikt ter ondersteuning van éénrichtingscommunicatie. De Smartphone-applicatie MTZ is in staat om zonder voeding...
ATV312 frequentie regelaar niet om te schakelen van "local" naar "remote" bediening
Vanaf firmware versie V5.1 IE56 is het niet meer mogelijk met de MODE - knop om te schakelen van "local" - bediening ( op de regelaar ) naar "remote"...
Hoe kan een Premium PL7-processor naar Unity Pro worden vernieuwd ?
Sommige Premium PL7-processoren kunnen naar Unity evolueren door het besturingssysteem te wijzigen. U vindt de gedetailleerde procedure om het besturingssysteem...
Hoe kan ik Grafcet-stappen initialiseren in Unity?
In PL7 zijn de systeembits voorzien voor het beheer van de Grafcets de bits "%S21" .... tot ....  "%S26". Deze systeembits zijn niet langer beschikbaar...
Altivar Process Drive toont "FWUP" links boven in het display, en de regelaar wil niet starten.
"FWUP" is geen foutmelding maar een status code van de drive. Als de regelaar de fabriek verlaat is deze voorzien van de laatste firmware versie....
Hoe kan een Ethernet-verbinding tussen OFS en een Twido-PLC TWDLCAE40DRF worden ingesteld?
Ga als volgt te werk om een Ethernet-verbinding tussen OFS V3.31 en een Twido-PLC TWDLCAE40DRF in te stellen: open het OFS-configuratietool, ga naar...
Hoe kunnen PowerSuite configuratie files geconverteerd worden naar SoMove ?
Betreft product series:  ATV12, ATV212, ATV31, ATV312, ATV61, ATV71, ATS22 en ATS48 In de bijlage bevindt zich een stap voor stap instructie om PowerSuite...
Zijn de SoMove files van ATV61 en ATV71 te converteren naar Altivar Process ATV6*0 en ATV9*0 ?
Het is niet mogelijk de SoMove files van de ATV61/71 naar ATV6*0/9*0 In SoMove zullen nieuwe files voor de ATV6*0 en ATV9*0 aangemaakt dienen te worden....
Is SoMove Windows 10 compatible?
Vanaf SoMove versie V2.5.3, is Somove Windows 10 compatible
PM800 serie Power meters geven de waarden van stroom en vermogen alleen weer in gehele getallen zoals 1A, 2A. Hoe kan de weergave met 1 decimaal, bijvoorbeeld 1.1A, 1.2A, ingesteld worden ?
Het aanpassen van de schalings factor is als volgt in te stellen:   Stap 1 )  Schrijf de waarde 9020 in register 8000 om in de setup modus te komen....
Resultaten 1 - 10 van 100