Selecteer uw land of regio in het menu of door te klikken op de wereldkaart *
Country Selector Alternate Image
Schneider Electric
 
 
 

Hoofdkantoor

 
 

Hoofdkantoor
Schneider Electric SA
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison (Frankrijk)
Telefoon: +33 (0) 1 41 29 70 00
Fax: +33 (0) 1 41 29 71 00

 
 
 

Schneider Electric Nederland

 
 

Schneider Electric The Netherlands B.V.
Tausarusavenue 133
2132 LS Hoofddorp
P.O. Box 1318
2130 EK Hoofddorp
023 5 124
 124

 
 
 

Privacybeleid

 
 

Gebruiksvoorwaarden

Wanneer u verbinding met deze website maakt of deze opent, gaat u met onderstaande algemene gebruiksvoorwaarden akkoord, alsmede aan de specifieke voorwaarden die op bepaalde pagina’s van deze site zijn vastgelegd en die geregeld worden bijgewerkt. Mocht u niet met deze voorwaarden akkoord gaan, dan dient u deze site onverwijld te verlaten.

Tenzij anders vermeld, is deze website, de inhoud daarvan, de domeinnaam en de internetadressen http://www.schneider-electric.nl, http://www.schneider-electric.com en http://www.schneiderelectric.com eigendom van

Schneider Electric SA

 • Hoofdkantoor: 43-45, boulevard Franklin- Roosevelt
  F- 92505 Rueil Malmaison Cedex (Frankrijk)
 • Rechtsvorm: société anonyme (naamloze vennootschap) met aandelen, Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht volgens Frans recht
 • Aandelenkapitaal: €1.979.202.496
 • Oprichtingsdatum: 2 en 4 december 1871
 • Geregistreerd in Nanterre (Frankrijk) onder nummer 542 048 574
  Siret nr. 542 048 574 01775
 • APE-code hoofdkantoor: 6420Z
 • Europees BTW-nummer (VAT): FR 01 542 048 574

Managing Editor:

Chris Leong
Chief Marketing Officer


Host:

IBM
Coldstream Building, t.a.v. Steve Zwart
1500 Aristides Blvd.
Lexington, KY 40511, Verenigde Staten van Amerika
Deze website heeft als doel algemene informatie over Schneider Electric te verstrekken.

1. Informatie over handelsmerken en auteursrechten

Het merk Schneider Electric en alle op deze website genoemde gedeponeerde handelsmerken van Schneider Electric Industries SAS zijn eigendom van Schneider Electric SA en haar dochtermaatschappijen. Deze mogen niet worden gebruikt, voor welk doel dan ook, zonder de schriftelijke toestemming van de eigenaar. Deze website en de inhoud daarvan worden beschermd conform het Franse wetboek inzake de intellectuele eigendom (Code de la propriété intellectuelle français, hierna te noemen: ‘het wetboek’), krachtens de wetgeving inzake teksten, tekeningen en modellen die onder het auteursrecht vallen, alsmede de wetgeving inzake handelsmerken. U stemt ermee in dat u deze website of de inhoud daarvan, of delen van deze website of de inhoud daarvan, niet voor enig ander doel dan uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik, als bedoeld in het wetboek, op welk medium dan ook mag reproduceren zonder de schriftelijke toestemming van Schneider Electric. Tevens stemt u ermee in dat u geen hyperlinks naar deze website of de inhoud daarvan tot stand mag brengen. Schneider Electric verleent geen ander recht op, of licentie voor het persoonlijke en niet-commerciële gebruik van de website of de inhoud daarvan dan een niet-exclusieve licentie de website of de inhoud daarvan op eigen risico te raadplegen zoals ze zijn. Alle overige rechten zijn voorbehouden.

Neem voor meer informatie contact op met de webmaster via:
FR-webmaster-info@fr.schneider-electric.com

2. Het bijwerken van informatie

Schneider Electric stelt al het redelijke in het werk om ervoor te zorgen dat deze website altijd bereikbaar is. Het blijft echter mogelijk dat u als gevolg van technische storingen of tijdens onderhouds- of upgradewerkzaamheden geen toegang tot de site krijgt of verbindingsproblemen ondervindt. Hoewel Schneider Electric al het redelijke in het werk stelt om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website zo actueel mogelijk is, kan Schneider Electric expliciet noch impliciet instaan voor of enige garantie geven met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van die informatie.

De inhoud van deze website en de websites die via hyperlinks op de site bereikbaar is, kan te allen tijde zonder nadere aankondiging worden gecorrigeerd, gewijzigd of bijgewerkt.

Schneider Electric staat er niet voor in en geeft geen enkele garantie dat deze website en de toegang daartoe veilig zijn, of dat deze website vrij is van virussen of programmeerfouten die tot schade of verlies van gegevens kunnen leiden. U bent zelf verantwoordelijk voor de bescherming van uw gegevens tegen virussen.

Schneider Electric aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke directe, specifieke, indirecte of gevolgschade van enige aard en als gevolg van welke oorzaak dan ook die voortvloeit uit uw gebruik van deze website of het onvermogen de website te openen.

3. Financiële informatie en informatie over aandelenkoersen

De informatie die via deze website wordt verstrekt, is niet bedoeld en dient niet te worden opgevat als aanbod, uitnodiging of prikkel om te investeren of anderszins te handelen in aandelen van Schneider Electric SA of enig ander door Schneider Electric afgegeven financieel instrument, en behelst geen advies of aanbeveling in verband met welk investeringsbesluit dan ook.

De op de pagina Financiën gepubliceerde aandelenkoers wordt aangeleverd door een externe onderneming en Schneider Electric aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband met enige vertraging of onnauwkeurigheid in de informatie die via deze koppeling wordt verstrekt en waarover Schneider Electric geen zeggenschap heeft. Deze website kan ook koppelingen naar andere externe websites bevatten waarover Schneider Electric geen zeggenschap heeft. Schneider Electric is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

4. Privacy

Schneider Electric verzamelt gegevens over de bezoekers van deze website aan de hand van de vragenlijsten op de site. Deze gegevens stellen ons in staat om op uw verzoeken voor informatie in te gaan. De verzamelde gegevens op grond waarvan de bezoekers persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden, bestaan uitsluitend uit basiscontactgegevens (naam, adres, aanspreektitel, bedrijf en adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummers).

Tijdens uw bezoek aan deze website kan worden gevolgd welke pagina’s u bezoekt.

Op grond van de Franse wetgeving inzake de bescherming van gegevens (Wet nr. 78-17, "Informatique, fichiers et libertés") bent u gerechtigd de gegevens die specifiek naar uw persoon verwijzen te openen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen. U kunt dit recht uitoefenen door een e-mailbericht te sturen naar FR-webmaster-info@fr.schneider-electric.com

De websites http://www.schneider-electric.com en http://www.schneiderelectric.com zijn geregistreerd bij de Franse gegevensbeschermingsautoriteiten (Commission nationale de l'informatique et des libertés, CNIL) onder nummer 899748.