Selecteer uw land of regio in het menu of door te klikken op de wereldkaart *
Country Selector Alternate Image


Nieuws


    Nieuws: Alle nieuwsberichten

    Vitens gaat met Schneider Electric samenwerken

    Vitens gaat met Schneider Electric haar procesautomatisering standaardiseren
    Vitens is het jongste en grootste drinkwaterbedrijf van Nederland. Zij levert topkwaliteit drinkwater aan 5,4 miljoen klanten in de provincies Friesland, Gelderland, Utrecht, Overijssel en Flevoland. Omgerekend naar het aantal aansluitingen neemt Vitens ongeveer één derde van de Nederlandse drinkwatermarkt in. In tegenstelling tot wat in de energiesector gebruikelijk is, is Vitens een publiek bedrijf. De aandelen van de NV zijn (in)direct in handen van de provincies en gemeenten. De watermarkt is niet vrij; de klant kan niet kiezen en dat geeft Vitens een extra verantwoordelijkheid om te zorgen voor betrouwbaar water tegen een redelijke prijs. Om aan die verantwoordelijkheid te kunnen voldoen, zal Vitens in de komende jaren zoveel mogelijk bedrijfsprocessen centraliseren en uniformeren. Een belangrijke stap in dit geheel is de ontwikkeling van een standaard voor procesautomatisering.

     

    Als gevolg van de ontstaanshistorie van Vitens is de huidige procesautomatisering regionaal bepaald. Per regio worden verschillende systemen toegepast en verschilt de wijze van bedrijfsvoering. In de toekomstige situatie wordt deze bestaande situatie aangepast naar een uniforme wijze van procesvoering Vitens breed. Hiervoor is een standaard ontwikkeld genaamd ViPAS, waarvan de systemen PLC en SCADA de technische onderdelen zijn. De opdracht voor de technische uitvoering is gegund aan Schneider Electric. Zo zullen de Modicon PLC’s, Quantum en M340 toegepast gaan worden. Voor SCADA zal Vijeo Citect de supervisie voor zijn rekening nemen.

     

    Uniek aan deze samenwerking is dat er niet vanuit technische mogelijkheden en beperkingen is geredeneerd. Vitens heeft zelf het functioneel ontwerp gemaakt en vervolgens is gezocht naar een partij die hier technisch invulling aan kon geven. Dit leidt de komende jaren tot efficiency- en kwaliteitsverhoging tussen nieuwbouw, beheer en onderhoud. Ook zullen de kosten in de levenscyclus van procesautomatiseringssystemen hiermee lager uitvallen. Met deze insteek loopt Vitens voorop in de drinkwatersector. Bijkomend voordeel is dat Schneider Electric op dit moment een groot deel van de geïnstalleerde procesautomatiseringssystemen binnen Vitens vertegenwoordigt. De interne productkennis kan dus blijven worden ingezet.

     

    Op donderdag 27 augustus j.l. hebben de bestuursvoorzitters van Vitens dhr. W. Odding en dhr. Ir. R.M. van Terwisga en Senior Vice-President Business Development Europe Operating Division van Schneider Electric dhr. E. Lagarrigue hun handtekening onder een driejarig contract gezet.

     

     

    Foto v.l.n.r. Van Vitens: dhr. W. Odding en dhr. Ir. R.M van Terwisga. Van Schneider Electric: dhr. E. Lagarrigue