Selecteer uw land of regio in het menu of door te klikken op de wereldkaart *
Country Selector Alternate Image
Hotels
 
 
 

Toepassing: Betrouwbaarheid en beschikbaarheid van energie

 
 

Nadelen en drijfveren

 • Om onverwachte onderbrekingen en schade aan gevoelige apparatuur te voorkomen vereisen sommige bedrijven en instellingen een betrouwbare energietoevoer. In de gezondheidszorg is dit bijvoorbeeld het geval: de grootste zorg is de betrouwbaarheid van medische apparatuur. Die garandeert de veiligheid van patiënten, verlaagt het risico op ongelukken en daarmee samenhangende gevolgschade.

 • In andere bedrijven, zoals datacentra, is de beschikbaarheid van infrastructuur verreweg de topprioriteit, vanwege de hoge kosten die uitval met zich meebrengt. Niet-geplande onderbrekingen, defecten van het elektrische systeem of stroomuitval kunnen zware verliezen opleveren voor bedrijven met kritieke activiteiten: productieverlies, onvermogen tot het leveren van diensten, gevaarlijke machinestops, dure, energieverslindende herstarts, en verlies van inkomsten over de hele linie.

 • Helaas kunnen elektriciteitsbedrijven geen energie leveren op het betrouwbaarheids- en beschikbaarheidsniveau dat vereist is voor de toepassingen van veel klanten (zie de recente gevallen van stroomuitval in Italië en de VS). Elektriciteitsnetten hebben constant te kampen met storende invloeden. Ze moeten efficiënt beheerd worden, afhankelijk van de acceptabele aantallen onderbrekingen in elk gebied.

Hoe kan een klant energie efficiënter beheren?


Beheer van infrastructuur
Om op betrouwbare wijze energie te leveren is regelmatig onderhoud en modernisering van het elektriciteitsnet gedurende zijn levensduur een vereiste. Beheer van elektrische infrastructuur omvat alle activiteiten om deze doelen te behalen met een optimale kosten-batenverhouding, in vier verbeteringsplannen:
 • Onderhoud (preventief en reparaties),
 • Modernisering (bestudering van nieuwe ontwerpen en aanbrengen van verbeteringen),
 • Controle (voorspellend onderhoud, meting van harmonischen, analyse van het verbruik),
 • Beheer (informatiesysteem).

Controle
 • Het snel opsporen van storingen en isoleren van oorzaken is essentieel. ED-contrôle, instellen van alarmen, verslaglegging van gebeurtenissen en analyse van de stroomkwaliteit: het op de voet volgen van omstandigheden die van invloed zijn op de elektriciteitskwaliteit en het onmiddellijk waarschuwen van personeel in geval van dreigende uitval.  Indien er een incident optreedt, maakt de oplossing het mogelijk voor gebruikers om het probleem snel op te lossen en hun processen snel weer opgestart te hebben.
 • Door het gebruik van efficiënte software maakt de inwerkingstelling van het ED-netwerk het mogelijk voor gebruikers om hun ED-systeem sneller en met minder inspanningen op te starten en in werking te stellen.
 • Hoe kan het gebruik van de infrastructuur geoptimaliseerd worden? Optimalisatie van ED-infrastructuur genereert automatisch op eenvoudige wijze lastprofielen die verborgen, ongebruikte capaciteit aan het licht kunnen brengen per gebouw, verdieping, hoofdleiding, zone of apparaat (bijv. per stroomverdeler, rack, of machine).  Het systeem kan ook automatisch testrapporten opmaken over noodstroomaggregaten, waardoor gebruikers er beter op kunnen vertrouwen dat deze apparatuur ook daadwerkelijk functioneert in het geval van stroomuitval.

Architecturen en apparatuur
Tijdens de ontwerpfase of wanneer de infrastructuur al in werking is, is het vaak nodig om apparatuur te installeren die de effecten van storingen teniet doet (intern of extern, constant of bij gelegenheid).
 • Sommige apparaten, zols aandrijvingen, inverters, ononderbroken voedingen (UPS), vlamboogovens, transformatoren, filters en ontladingslampen veroorzaken spanningsafwijkingen of harmonischen. Het filteren van harmonischen vermindert en elimineert de harmonischen die het elektriciteitsnetwerk belasten, uitval veroorzaken en mogelijk de betrouwbaarheid en levensduur van elektrische apparatuur verminderen.
 • Om continuïteit van kritische toepassingen te bewerkstelligen moet het effect van stroomuitval verkleind worden, en moet uitval zoveel mogelijk voorkomen worden. Daarom worden strategiën toegepast, die ervoor zorgen dat de stroomtoevoer naar kritieke verbruikers instandgehouden en gegarandeerd wordt. Deze omvatten het gebruik van architecturen voor kritieke verbruikers, met gebruikmaking van de relevante hulpmiddelen, zoals noodstroomaggregaten, ononderbroken voedingen, redundante systemen etc. Deze worden ontworpen en geïnstalleerd door ervaren specialisten.

Definities:
- Betrouwbaarheid: de vereiste om apparatuur en processen steeds werkend te hebben
- Beschikbaarheid: het hebben van ononderbroken energietoevoer of acceptabele aantallen onderbrekingen, afhankelijk van de verschillende gebieden.