Selecteer uw land of regio in het menu of door te klikken op de wereldkaart *
Country Selector Alternate Image
Hotels
 
 
 

Toepassing: Analyse van energiegebruik

 
 

Nadelen en drijfveren


De analyse van energiegebruik geeft afnemers het middel om het gebruik te begrijpen op grond van historische gegevens, verbruikstrends en benchmarks.

Organizaties die geen toegang hebben tot dit soort gegevens, hebben mogelijk geen zicht op de meest relevante mogelijkheden voor beter energiegebruik.  Besparingsmaatregelen kunnen dan ineffectief zijn, of aanvankelijk effectief maar in afnemende mate. Belangrijke fouten in energierekeningen worden mogelijk over het hoofd gezien.  Zonder duidelijke gegevens is de toerekenbaarheid van het energieverbruik doorgaans beperkt, en druist het gebruiksgedrag vaak in tegen de belangen van de organisatie.

Hoe kan een klant energie efficiënter beheren?


Strategieën en werkwijzen voor analyse van energieverbruik variëren van eenvoudig tot geraffineerd:

  • Basale metingen voor alle betreffende voorzieningen (water, lucht, gas, elektriciteit, stoom, uitstoot) geven u de mogelijkheid de belangrijkste gebieden waarop besparingen gerealiseerd kunnen worden te onderscheiden, en na te gaan wat het effect van maatregelen is

  • Het gebruik van analytische software om vergelijkende berekeningen uit te voeren en trends weer te geven geeft u nog meer mogelijkheden om potentiële besparingen te identificeren en resultaten van maatregelen te beoordelen

  • Kostenverdelingsrapporten geven u de mogelijkheid om de juistheid van de leveranciersrekeningen te verifiëren, en op elk niveau van uw organisatie het verantwoordelijkheidsgevoel voor het verbruik te vergroten. Door de verantwoordelijkheid voor energiekosten bij het betreffende niveau van een organisatie te leggen moedigt u gebruikers aan om verstandig met energie om te gaan, met als resultaat lagere globale energiekosten.

  • Subfacturering laat de eigenaar van een gebouw of faciliteit het effectieve energieverbruik in rekening brengen bij iedere interne gebruiker, zodat zij zelf verantwoordelijk worden voor hun electriciteitskosten, en gemotiveerder zijn om verstandig om te gaan met energie.  Eigenaars kunnen ook de waarde van elektrische en gerelateerde infrastructuur die gebruikt wordt om de huurders van stroom te voorzien maximaliseren, en zich ervan verzekeren dat de kosten van deze dienstverlening afgelost worden. Een gebouweigenaar kan het globale energiegebruik van een gebouw terugbrengen met 8 - 10% door iedere huurder verantwoordelijk te maken voor zijn eigen energiekosten.