Netherlands

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

  • Energie-, telecom- en datakabels in één wandgoot? (NEN1010)

Default Alternative Text

Hoofddorp, 8 november 2017 – Het gebruik van kabelgoten en wandgoten roept nogal eens discussie op. Daarbij gaat het voornamelijk om de combinatie van energie- en andere kabels (voor telefoon en data). In de praktijk komt het voor dat energie- en datakabels tegen elkaar in een wandgoot liggen. NEN1010 geeft een aantal voorschriften over verschillende kabels in één kabelgoot. In dit artikel proberen wij één en ander te verhelderen.

Kabelgoten (en wandgoten) zijn volgens de definitie in NEN1010 bedoeld om installatiedraad en kabels af te schermen en/of om ander elektrisch materieel met inbegrip van materieel voor elektronische communicatie in onder te brengen. De combinatie van verschillende soorten kabel in één kabelgoot wordt dus mogelijk gemaakt.

Regel en uitzondering
De meest relevante bepaling uit NEN1010: 2015 is: 528.1. Stroomketens behorend tot spanningsband I en II mogen zich niet bevinden in hetzelfde leidingsysteem, tenzij is voldaan aan een van de vijf genoemde voorwaarden. Het derde punt geeft aan: de kabels moeten zijn geïsoleerd voor de spanning in het systeem waartoe zij behoren en zijn ondergebracht in een aparte ruimte van een kabelkoker- of kabelgootsysteem.
Daarnaast is in NEN1010:2015 is hoofdstuk 444 (EMI) normatief geworden en zullen we hier ook naar moeten kijken. In bepaling  444.6 (Scheiden van stroomketens) staan een scheidingsafstanden van 0 tot 20cm genoemd om beïnvloeding van datakabels door voedingskabels te voorkomen.

De praktijk
In de markt zijn diverse kabeldraagsystemen verkrijgbaar, waaronder wandgoot. Om aan de genoemde bepalingen uit NEN1010 te voldoen, wordt er over het algemeen gekozen  om de verschillende kabels gescheiden in de wandgoot aan te brengen. De meeste wandgoten zijn leverbaar met scheidingsschotten om een aparte ruimte voor data en voeding te maken in de wandgoot. Essentieel is uiteraard dat bijvoorbeeld wandcontactdozen (WCD) in een inbouwdoos worden gemonteerd, zodat contact tussen spanning voerende delen van de WCD en datakabels wordt voorkomen.

Snelmontage
Een andere uitvoering is snelmontagemateriaal, dat met stekerverbindingen of snelle lasverbindingen wordt gemaakt. Dit materiaal dient uiteraard ook voldoende geïsoleerd te zijn om aanraking van spanning voerende delen en datakabels te voorkomen. In de praktijk is het ononderbroken doorvoeren van scheidingsschotten in een kabelgoot niet mogelijk, omdat er WCD’s geplaatst moeten worden. Een aantal systemen biedt de mogelijkheid om het scheidingschot ter plaatse van de doos in te zagen en vervolgens op een breuklijn af te breken. Hierdoor kan het scheidingschot toch achter de WCD’s worden doorgevoerd om de ruimtelijke scheiding te behouden.

Ruimtelijke scheiding is belangrijk vanwege de wederzijdse beïnvloeding. De stromen die door de energiekabels lopen, veroorzaken magneetvelden die storingen kunnen geven op data- en telecomkabels. Vaak is een aantal centimeters afstand al voldoende om de invloed van de magneetvelden te voorkomen.

Tot slot
Het is belang om te weten dat energiekabels en data-/telefoonkabels elkaar kunnen beïnvloeden. Het op voldoende afstand houden van de diverse kabels is daarom belangrijk. Het toepassen van scheidingsschotten is van belang om storingen te voorkomen. Daarnaast moeten scheidingsschotten zo goed mogelijk worden doorgevoerd om contact tussen de diverse systemen te voorkomen. WCD’s zullen dus ook aan de achterzijde voldoende geïsoleerd moeten zijn.


Door: Joost de Koning - Consultant Energietechniek joost.de.koning@schneider-electric.com

Keer terug naar het nieuwsoverzicht

Schneider Electric Nieuws