Netherlands

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

  • Samen sterk voor een duurzame wereld

Default Alternative Text

Schneider Electric organiseerde rondetafeldiscussie omtrent duurzaamheid

Het klimaatakkoord, circulaire economie, duurzamere bedrijfsdoelstellingen én maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit zijn allemaal termen waar iedereen wel van heeft gehoord. Hoe geven we daar nu het beste invulling aan samen met elkaar? Om dit te bespreken, organiseerde Schneider Electric op donderdag 31 januari een sustainability-evenement. In de vorm van een rondetafeldiscussie geleid door Pernille La Lau bediscusieerden de genodigden, allen invloedrijke partijen in de bouwwereld, drie verschillende onderwerpen. 
 

Duurzame relaties

Bouwen aan een duurzame wereld kunnen wij niet alleen. Eén speler maakt namelijk het verschil niet. Samenwerking is de sleutel tot het aanpakken van de klimaatproblemen en een voorwaarde voor duurzame samenwerking is transparantie. In de discussie waren we het hier al snel overeens, maar hoe bieden we deze transparantie naar elkaar? Door bij de start van een nieuw project de betrokken partijen bij elkaar te roepen om samen duurzaamheids- en winstdoelstellingen vast te stellen en te bepalen wat iedere partij nodig heeft om deze doelen te behalen. Als vanaf de start van het bouwprocces alle verwachtingen goed gemanaged zijn, zijn de betrokken partijen het beste in staat om de eindklant zo goed mogelijk naar tevredenheid te bedienen. 
 

Klanten en circulariteit

Wat zijn de wensen van de klant? is de vraag die centraal staat of zou moeten staan in het bouwproces. Tegelijkertijd speelt de kwestie dat de overheid heeft vastgesteld dat Nederland in 2050 een circulaire economie moet zijn. Hier moet rekening mee worden gehouden ongeacht de wens van de klant. Een probleem waar wij allemaal tegenaan lopen. 
 
Uiteraard zijn er al klanten waarbij circulariteit al hoog op de ‘wishlist’ staat, echter is nog lang niet iedereen op de hoogte van de voordelen en het belang van circulariteit. Hoe kunnen wij samen zorgen dat dit belang hoger op de agenda komt te staan en hoe kijken klanten en nu exact tegenaan. De eerste stap hier is om de duurzame doelstellingen bespreekbaar te maken en te laten zien hoe circulariteit ook bijdraagt aan het vervullen van de andere doelstellingen. 
 

De sleutel tot circulariteit

Tot slot werd er besproken wat wij van elkaar nodig hebben om de fundering voor een circulaire economie te leggen. De sleutel tot circulariteit is informatie. Informatie die transparant uitgewisseld moet worden tussen partners, om zo onze klant in te lichten over het belang van circulariteit. 
 
Samen bouwen wij aan de duurzame toekomst. 

Keer terug naar het nieuwsoverzicht

Schneider Electric Nieuws