FAQ's

Vraag stellen

Hoe kunt u de timer van de schermverlichting in een Magelis XBT GT aanraakscherm instellen?

In de Vijeo Designer-software zijn er verschillende manieren beschikbaar om de achtergrondverlichting te regelen.

Op de Magelis zelf :
U kunt de vereiste configuratie uitvoeren via het menu Runtime Configuration (Runtime-configuratie).
Afhankelijk van de Vijeo Designer toepassing bereikt u het "Runtime Configuration menu" door in één van de schermhoeken te drukken, ofwel door in twee diagonaal gelegen schermhoeken snel acher elkeer te drukken. Het zou ook kunnen dat men een drukknop "configuration" op het scherm geplaatst heeft om toegang te verkrijgen tot de "Run time configuratie"
In dit menu stelt u de achtergrondverlichting zo in dat deze wordt uitgeschakeld nadat de doelmachine gedurende een bepaalde periode stationair heeft gedraaid. De achtergrondverlichting wordt weer ingeschakeld als er een alarm optreedt of als de gebruiker een van de volgende vensters aanraakt: een vensterscherm, een functietoets, de muis of het toetsenbord. Als de achtergrondverlichting weer wordt ingeschakeld, wordt de achtergrondverlichtingstimer terug op nul gezet.

Werkwijze: 
  1. In het tabblad Offline klikt u op de knop Backlight (Achtergrondverlichting) om het menu Backlight Control (Besturing achtergrondverlichting) weer te geven.
  2. In het menu Backlight Control selecteert u Wait (Wachten), vervolgens definieert u de wachtperiode alvorens de achtergrondverlichting wordt uitgeschakeld. U kunt de tijd instellen op 15 of
      30 seconden, of 1, 2, 5, 10, 15 of 30 minuten.
  3. Klik op OK om de instellingen te aanvaarden en keer terug naar het menu Runtime Configuration. Om de invoer te annuleren, klikt u op Cancel (Annuleren) om terug te keren naar het
      menu Runtime Configuration.
  4. Na alle instellingen te hebben voltooid, klikt u op "To Run Mode" (Naar uitvoeringsmodus) in het menu Runtime Configuration. Het menu Runtime Configuration wordt gesloten en de
      Runtime start opnieuw.

Opmerking:
  a) De besturing van de achtergrondverlichting wordt niet ondersteund voor iPC- of XBTGTW-doelmachines. Om de achtergrondverlichting op deze doelmachines aan te passen, gebruikt u het
     configuratiescherm van Windows om de instellingen voor de achtergrondverlichting te wijzigen.
  b) We raden u aan om het selectievakje Enable Touch (Aanraakfunctie inschakelen) uit te vinken als de achtergrondverlichting uit staat. Selecteer het selectievakje Enable Touch enkel als u
     specifiek behoefte hebt aan deze functie.
 
Vanuit de PLC die een Systeemvariabele van het scherm stuurt:
U kunt de systeemvariabele "_Backlight" gebruiken waarmee u de achtergrondverlichting van het scherm AAN of UIT zet, via animatie (animatie waarden en aanraking), schakelaars (woord- en scriptbewerking), gegevensweergaven, acties of scripts. Raadpleeg de online help van Vijeo Designer voor de gebruiksoptie van de systeemvariabele "_Backlight".
 
Bent u geholpen met deze informatie?
Wat kunnen wij doen om de informatie te verbeteren?