FAQ's

Vraag stellen

Hoe de USB-driver voor Zelio Soft2 en de USB-kabel SR2USB01 te installeren?

Volg de stapsgewijze procedure voor twee verschillende besturingssystemen om de USB-driver voor Zelio Soft2 en de USB-kabel SR2USB01 te installeren zoals beschreven in de bijgevoegde bestanden.

1. WindowsXP_OS.pdf
2. Windows2000_OS.pdf

Bijlage(n): (zie bijlage)
Bent u geholpen met deze informatie?
Wat kunnen wij doen om de informatie te verbeteren?