FAQ's

Vraag stellen

Hoe de beveiliging tegen aardfouten in de Micrologic 6.0 beveiliging van de Masterpact ACB te deactiveren?

Om de beveiligingsfunctie tegen aardfouten in de Micrologic 6.0 beveiliging te deactiveren, volgt u de onderstaande procedure:

1. Op de Masterpact vermogenschakelaar (ACB) moet u jumpers tussen de klemmen F1-M1 en M2-M3 plaatsen.
 
2. Verwijder de externe sensor van de geleider en koppel de bekabeling tussen de sensor en de ACB los.
 
Als de externe sensor niet van de geleider kan worden verwijderd, verwijdert u de kabels tussen de sensor en de ACB. Verbind vervolgens de sensorklemmen T1-T2 en T3-T4.
 
Raadpleeg het bijgevoegde document met een beschrijving van de procedure.

Bijlage(n): (zie bijlage)
Bent u geholpen met deze informatie?
Wat kunnen wij doen om de informatie te verbeteren?