FAQ's

Vraag stellen

Wanneer treedt bij Altivar ATV71 en ATV61 een oververhittingsfout (OHF: Drive Overheat Fault) op?

Een oververhittingsfout van de regelaarijving (OHF) geeft aan dat de temperatuur van de koelvin de temperatuurdrempel heeft overschreden. Dit is de informatie van de temperatuursensor op de koelvin, in de buurt van de transistormodule. Als de warmtedissipatie (THD: Thermal Heat Dissipation) groter is dan 118% treedt er een OHF op. 118% is gelijk aan een temperatuur van ongeveer 100 graden Celsius op de koelvin.

De belangrijkste oorzaken voor het optreden van deze fout zijn:
 
1. Een te hoge omgevingstemperatuur. (Zorg voor een geschikte luchtkoeling van de controlekamer)
 
2. De luchtstroom van de ventilator wordt geblokkeerd.
 
3. De minimale vereiste vrije lucht rond de aandrijving zoals aangegeven in de installatiegids wordt niet in acht genomen.
 
4. De koelventilator van de aandrijving werkt niet.
(Controleer de leds op het voedingsbord van de ventilator. Als led 1 uit staat, werkt de ventilator niet. Als led 2 uit staat, is het voedingsbord defect.)
 
5. De temperatuursensor is defect.
 
 
Bent u geholpen met deze informatie?
Wat kunnen wij doen om de informatie te verbeteren?