FAQ's

Vraag stellen

Waarom werken de animatie en/of de toegang tot de aanpassing van de variabelen van een Vijeo Designer toepassing verbonden met Web Gate niet?

Symptomen: 
De XBTG/GT-toepassing werkt correct op het bedieningspaneel, maar wanneer de toepassing met WebGate is verbonden, worden de variabelen niet geanimeerd en/of kunnen de variabelen niet worden aangepast. 

Oplossing: 

  • De eigenschap "Sharing" van de gebruikte variabelen in WebGate moeten minstens op "Read Only" staan. 
  • Wenst men de variabelen aan te kunnen passen via de WebGate dan moet de eigenschap "Sharing" op "Read/Write" staan
  • Wanneer een nieuwe variabele wordt aangemaakt in Vijeo Designer staat de eigenschap "Sharing" standaard op "Disable".

U moet dus de eigenschap "Sharing" van de variabele aanpassen door "Read Only" of "Read/Write" te selecteren.

Afbeelding:  
(zie schermafdruk)Ga als volgt te werk om de Web Gate functie in Vijeo Designer te configureren?
In de eigenschappen van het doel:
  • Activeer de functie "Web Gate",
  • Activeer de functie "Data Sharing".
Belangrijk:
voer een CF-kaart (Compact Flash) in het doel in voor u de functie Web Gate gebruikt.
Bent u geholpen met deze informatie?
Wat kunnen wij doen om de informatie te verbeteren?