FAQ's

Vraag stellen

Moet ik een TwinBus installatie opnieuw programmeren als ik de deurbelmodule vervang?

Ja. Dit geldt echter alleen voor de deelnemers van de te vervangen deurbelmodule.
Bent u geholpen met deze informatie?
Wat kunnen wij doen om de informatie te verbeteren?