FAQ's

Vraag stellen

Hoe moet een dialoogtabel in een Vijeo Designer toepassing worden geactiveerd?

De dialoogtabel laat op eenvoudige manier toe om functies uit te voeren en om gegevens uit te wisselen tussen het doelapparaat (HMI) en de PLC.

Het onderstaande voorbeeld toont hoe u de functies kunt configureren:

  • Nummer van de weergegeven pagina
  • Nummer van de te behandelen pagina
(zie schermafdruk)
 
Bent u geholpen met deze informatie?
Wat kunnen wij doen om de informatie te verbeteren?