FAQ's

Vraag stellen

Waarom werken de animatie en/of de toegang tot de aanpassing van de variabelen van een Vijeo Designer toepassing verbonden met Web Gate niet?

Symptomen: 
De XBTG/GT-toepassing werkt correct op het bedieningspaneel, maar wanneer de toepassing met WebGate is verbonden, worden de variabelen niet geanimeerd en/of kunnen de variabelen niet worden aangepast. 

Oplossing: 
De eigenschap "Delen" van de gebruikte variabelen in WebGate moeten minstens op "alleen lezen" staan. 

Wanneer een nieuwe variabele wordt aangemaakt in Vijeo Designer staat de eigenschap "Delen" standaard op "Geen".(disable).
U moet dus de eigenschap "Delen" van de variabele aanpassen door "Alleen lezen" of "Lezen/Schrijven" te selecteren.

Afbeelding:  Ga als volgt te werk om de Web Gate functie in Vijeo Designer te configureren?

In de eigenschappen van het doel:
  • Activeer de functie "Web Gate"
  • Activeer de functie "Delen van gegevens"
Belangrijk:
voer een CF-kaart (Compact Flash) in het doel in voor u de functie Web Gate gebruikt
Bent u geholpen met deze informatie?
Wat kunnen wij doen om de informatie te verbeteren?