FAQ's

Vraag stellen

Hoe kan een Ethernet-verbinding tussen OFS en een Twido-PLC TWDLCAE40DRF worden ingesteld?

Ga als volgt te werk om een Ethernet-verbinding tussen OFS V3.31 en een Twido-PLC TWDLCAE40DRF in te stellen:

  • open het OFS-configuratietool,
  • ga naar "Apparatuur, Voorstelling van de apparatuur",
  • open het assistentieprogramma voor adressering van de apparatuur,
Kies de volgende parameters:
  • Direct TCP IP
  • PLC's: PL7
  • TCP/IP = IP-adres Twido
  • index Modbus = 255
Afbeelding:

Bent u geholpen met deze informatie?
Wat kunnen wij doen om de informatie te verbeteren?