FAQ's

Vraag stellen

Hoe komt het dat mijn contactor spoel steeds verbrand ?

Het navolgende geldt voor alle contactor toepassingen en speciaal voor verlichtings toepassing in verband met de langdurige bekrachtiging van de spoel.

Er is geen gedefiniëeerde "levensduur" voor Schneider contactor spoelen daar deze zijn ontworpen om te kunnen omgaan met langdurige inschakeling.
Wanneer bij een specifieke toepassing herhaaldlijk de spoel verbrand, is het bijna altijd een gevolg van de voorwaarden voor het gebruik, bijv .:
 
  • Overspanning ( boven de gespecificeerde factor x Un )
  • Te hoge omgevingstemperatuur
  • Fysieke belemmeringen waardoor de contactor niet goed sluit
  • Onderspanning waardoor de spoel te weinig kracht kan leveren om de contactor volledig te laten sluiten.Contactoren voor verlichtingstoepassingen zijn veelal langdurig ingeschakeld, soms continu voor weken of maanden,
daarom is het zeer belangrijk dat de omgevingstemperatuur in de besturingskast binnen de gespecificeerde niveaus blijft.

Voor TeSys D contactoren geldt een maximale omgevingstemperatuur van +60°C .
Dit is de temperatuur in de directe omgeving van de contactor en niet de algehele temperatuur in de besturingskast,
dus vermijdt de zogenaamde “hot spots”.
Zelfs in panelen en besturingskasten waar schijnbaar geen oververhitting plaats vindt, kan het nodig zijn toch geforceerde
koeling ( door middel van ventilatoren )  toe te passen om de luchtcirculatie van de koelere lucht te bewerkstelligen.

Een geringe temperatuur verhoging is toegestaan zolang de spoel is aangesloten op zijn nominale spanning ( Uc ).
Een kleine verhoging van de spoelspanning is toegestaan ( 1.1 x Uc ) mits de maximale omgevingstemperatuur niet wordt overschreden. 
Een geringe verhoging van beide, temperatuur èn spoelspanning, kan het verbranden van de spoel tot gevolg hebben.


Hieronder een thermografische foto van een besturingskast.
Bij de meeste gevallen van contactorspoel fallen is, verassend genoeg, onderspanning.
Er is voldoende spanning om de contactor aan te laten trekken, maar niet voldoende om deze bekrachtigd te houden. 
Dit resulteerd in een overstroom in de spoel waardoor deze verbrandt.


Bovenstaande geldt voor AC – spoelen en niet voor DC – spoelen daar deze anders zijn opgebouwd en meestal niet in verlichtings applicaties
worden toegepast.
 
 
Gezien de beschikbare spanningen in verlichtings applicaties worden meestal contactoren met een spoelspanning van 230 … 240VAC toegepast.
Een 230V spoel is ontworpen voor een spanningsbereik van 0.8 … 1.1 x Uc ( 50Hz )
en 0.85 … 1.1 x Uc ( 60Hz ) bij een maximale omgevingstemperatuur van 60°C.
De tolerantie in de aangelegde spoelspanning kan dus bij 50Hz variëren tussen de 184 ... 253V.
 

 
Bent u geholpen met deze informatie?
Wat kunnen wij doen om de informatie te verbeteren?