FAQ's

Vraag stellen

ATV212 frequentieregelaar met knipperende “E“ in het display ( error E ).

De ATV212 regelaar staat in een fout status veroorzaakt door èèn van de volgende oorzaken:

1 -  CMOd ( Command mode selection ) is ingesteld op “0” [ logic inputs ] of “2” [ Communication ],

De regelaar wordt bestuurd door de logische ingangen of seriële communicatie terwijl  de “STOP”-knop op het front van de regelaar is ingedrukt. 
Gezien de regelaar alleen een stop commando  verwacht via de logische ingangen of de seriële comminucatie, wordt deze actie gezien als een noodstop ( E-STOP ).

2 – Een logische ingang is toegewezen aan een “External Fault”, funktie 11  ( parameter F603 ) of  geinverteerde External Fault, funktie 45 ( parameter F603 ) en de
desbetreffende logische ingang is geactiveerd.

Om deze fout te resetten, dient de lijnspanning afgeschakeld te worden en na enige seconden weer aangeschakeld te worden ( power cycle )
of het actieveren van de logische ingang welke toegewezen is aan de funktie “Fault Reset “ , funktie 10 of 55 .
 
Bent u geholpen met deze informatie?
Wat kunnen wij doen om de informatie te verbeteren?