FAQ's

Vraag stellen

Waarom heeft de kWh uitlezing op de PM700 PM800 of PM9 meter een negatieve waarde ?

Een negatieve waarde kan èèn of twee oorzaken hebben, n.l. :

De stroomtransformatoren ( CT’s ) zijn verkeerd om de kabel of stroomrail geplaatst.
De P1 zijde van de CT moet  in de voedingsrichting en de P2 zijde moet naar de belasting gericht zijn.

Anderzijds, als de CT juist is gemonteerd, kan dit probleem veroorzaakt worden foutieve bedrading van de secondaire zijde naar de meter toe.
 
Bent u geholpen met deze informatie?
Wat kunnen wij doen om de informatie te verbeteren?