FAQ's

Vraag stellen

Wat is het verschil tussen PNP en NPN sensoren ?

PNP en NPN sensoren zijn de zogenaamde  3-draads uitvoeringen.  Het verschil is het type transistor gebruikt  voor de uitgang van de sensor. 
De PNP sensor heeft  2 draden die worden gebruikt voor de voeding ( + is bruin en – is blauw ) en de  3e draad ( zwart ) is de schakeldraad naar de belasting toe.
De belasting wordt geschakeld tussen de schakeldraad van de sensor en de  “–“  van de voeding.  Bij een NPN sensor wordt de belasting geschakeld tussen de schakeldraad en de “+ “ van de voeding. Als de sensor is bedraad naar de ingang van een PLC of computer ingangskaart, dan wordt deze ingang als belasting gezien en dient deze met de positieve of negatieve pool van de voeding te worden verbonden al naar gelang het type sensor  ( PNP of NPN ) wordt toegepast.  

Ter illustratie:


 
Bent u geholpen met deze informatie?
Wat kunnen wij doen om de informatie te verbeteren?