FAQ's

Vraag stellen

Wat is de oorzaak van de fout / error PHF bij een ATV61 en ATV71 ?

 
Deze fout verschijnt als er een fase niet aanwezig is.
Als 2 of 3 fases wegvallen als de frequentieregelaar in bedrijf is, zal deze doorgaan tot er een andere fout
optreed ( bijv. USF )
Deze functie kan uitgeschakeld worden door de parameter iPL op NO in te stellen als de regelaar gevoed
wordt via de DC bus spanning.

Sommige regelaars ( bijv 200 ... 240VAC tot 7.5kW ) zijn standaard ingesteld iPL = no voor enkel fase voeding.

Let op !  Als de regelaar in generator modus is, komt de fout niet te voorschijn.
Let op !  De fout wordt opgeslagen in de EEPROM gedurende de in bedrijf periode.

Mogelijke oorzaken:
- Regelaar wordt incorrect gevoed of de beveiliging in de voeding is aangesproken.
- Verlies van 1 of 2 fases van de voeding.
- Het gebruik van een enkelfase voeding op een 3-fasen 200...240VAC ATV61...M3 of ATV71...M3 regelaar.

Mogelijke oplossingen:
- Controleer de voedingsaansluitingen, zekeringen/automaat of hoofdschakelaar
- Indien aanwezig, maak gebruik van 3-fasen 200...240VAC distributie net.

De iPL fout kan als volgt uitgeschakeld worden:
In menu [1.8 FAULTMANAGEMENT] ( FLt- )  dient in parametergroup iPL- de subparameter iPL  op [ Ignore ] ( no ) ingesteld te worden.


 
Bent u geholpen met deze informatie?
Wat kunnen wij doen om de informatie te verbeteren?