FAQ's

Vraag stellen

PM800 serie Power meters geven de waarden van stroom en vermogen alleen weer in gehele getallen zoals 1A, 2A. Hoe kan de weergave met 1 decimaal, bijvoorbeeld 1.1A, 1.2A, ingesteld worden ?

Het aanpassen van de schalings factor is als volgt in te stellen:
 
Stap 1 )  Schrijf de waarde 9020 in register 8000 om in de setup modus te komen.
 
Stap 2 )  Schrijf de gewenste schaalfactor waarde naar  het juiste  register.  
De schaal factor dient in het bereik #3209 tot 3215 te liggen.
 
Zie de bijlage voor deze genoemde registeradressen #3209 tot 3215, bijvoorbeeld:
 
Als u de instelling van de 3-fasen stroom wilt wijzigen naar een weergave  met 1 decimaal, dient u de waarde -1 geschreven te worden in register  #3209 .
 
Als u vermogen in MWatts wil uitlezen dient u de waarde 3 in register #3214 te schrijven.

Herhaal deze stappen voor die schalings factoren welke u wenst te wijzigen.
 
Stap 3 )  Schrijf  de waarde 1 in register 8001 om de gemaakte wijzigingen van Stap 2 op te slaan.
 
Stap 4 )  Schrijf de waarde 9021 in register 8000 om de setup modus te verlaten.
De Power Meter reset zich en de gemeten waarden zullen in de gewenste schaling op het display verschijnen.
 
Bent u geholpen met deze informatie?
Wat kunnen wij doen om de informatie te verbeteren?