FAQ's

Vraag stellen

Micrologic X - Waarvoor wordt de VPS-module (Voltage Power Supply) gebruikt ?

Micrologic X control unit voor beveiliging werkt zonder externe voedingsspanning. Voor de beveiligingsfuncties is geen voeding nodig.
Onder de 20% van de nominale stroom is echter wel een externe 24VDC-voeding of de VPS-module nodig, voor het goed functioneren en 
presteren van de Micrologic X voor metingen, diagnoses, weergave en communicatie.

Drie belangrijke aandachtspunten:
1) Basisbeveiliging is onafhankelijk van deze VPS-module
2) In het geval van een uitschakeling kan deze module de Micrologic X control unit niet van voeding voorzien (omdat de voeding stroomafwaarts vanaf de circuit breaker komt)
3) Deze module is vereist als Micrologic 7.0 X nodig is
Bent u geholpen met deze informatie?
Wat kunnen wij doen om de informatie te verbeteren?