FAQ's

Vraag stellen

Altivar Process Drive toont "FWUP" links boven in het display, en de regelaar wil niet starten.

"FWUP" is geen foutmelding maar een status code van de drive.

Als de regelaar de fabriek verlaat is deze voorzien van de laatste firmware versie.

Deze procedure bestaat uit 2 stappen vanauit de PC naar de regelaar.
De eerste stap is het uploaden van de firmware van PC naar de regelaar.
De tweede stap wordt op de regelaar zelf uitgevoerd.

Tijdens het updaten van de firmware verschijnt FWUP links boven in het display.
In de normale situatie zal na het opdaten de melding FWUP veranderen in RDY.
Als de ESC – knop is losgelaten na een update is afgerond, blijft deze melding op de display staan.
Om de melding FWUP op te heffen, volg de instructies als beschreven in de bijlage.

Voordat de procedure gestart wordt dient het toegangsniveau ( Access Level ) op    "Expert Mode" ingesteld te worden!
( menu [ 8 My preferences ] >> [ 8.6 Access Level ]).
 
Bent u geholpen met deze informatie?
Wat kunnen wij doen om de informatie te verbeteren?