FAQ's

Vraag stellen

OsiSense XU*0 – Hoe wordt de zender/ontvanger modus ingesteld ?

Plaats gedurende het “leerproces” de sensor voor de XUB0 zender sensor.
De oranje/gele LED gaat branden als de sensor en de zender recht tegenover elkaar staan
Druk op de “teach” knop gedurende 3 seconden en de zender/ontvanger modus is ingesteld.
De oranje/gele LED gaat aan als er een object gedetecteerd wordt tussen de sensor en de zender.
-
Bent u geholpen met deze informatie?
Wat kunnen wij doen om de informatie te verbeteren?