FAQ's

Vraag stellen

OsiSense XU*0 – Hoe wordt de multifunctie sensor gereset ?

Plaats gedurende het “leerproces” geen objecten voor de sensor.
Druk ongeveer 10 seconden op de “teach” knop van de sensor tot alle 3 LED’s knipperen.
De sensor staat nu weer in de fabrieksinstelling en kan opnieuw worden geconfigureerd.

Bent u geholpen met deze informatie?
Wat kunnen wij doen om de informatie te verbeteren?