FAQ's

Vraag stellen

Hoe de spanschroef van de Preventa noodstop XY2CED installeren ?

Productgroep
Preventa XY2CED

Toepassingsgebied
XY2CED noodstoppen worden gebruikt wanneer een lange kabellengte vereist is (tot 2 x 100 m).
Het is essentieel om deze producten overeenkomstig de regels van goed vakmanschap te installeren zodat deze volledig operationeel zijn.

De volgende video beschrijft de installatie van de spanschroef van de Prevanta XY2CED noodstop.
 


Oplossing

Lees steeds aandachtig de handleiding voor installatie van het product.
Gebruik geschikt gereedschap en correcte persoonlijke beveiliging.
 
Hoe de Preventa XY2CED installeren ?
1. Installeer de veer
2. Maak de kabelbevestiging vast en schroef vast
3. Installeer de spanschroef:
- Plaats het kabeloog
- Plaats de kabelbevestiging
- Schroef vast
4. Herhaal aan de linkerkant van de spanschroef.
De installatie aan de rechterzijde is compleet.
5. Herhaal deze handelingen aan de linkerzijde.
6. Installatie en aanpassing van de kabel:
- Knip de kabel door ter hoogte van het midden van de noodstop.
- Schroef de afdekkap los.
- Plaats de wig.
7. Installatie van de kabel aan de rechterkant:
- Plaats de kabel en de kabelbevestiging.
- Schroef vast.
8. Herhaal deze handelingen aan de linkerzijde.
9. Span de kabel aan totdat de veer het instelpunt bereikt.
De rechterkant van de kabel is correct opgespannen.
10. Herhaal deze handelingen aan de linkerzijde.
De rechterkant van de kabel is correct opgespannen.
Wanneer beide kabels correct zijn opgespannen kan en moet de wig verwijderd worden.
Test de werking.
Herwapen.
Test 3 keer en stel bij totdat de installatie stabile is.
De installatie is voltooid!
 
Bent u geholpen met deze informatie?
Wat kunnen wij doen om de informatie te verbeteren?