FAQ's

Vraag stellen

Hoe kan “commandswitching” ingesteld worden op een logische ingang van de ATV630 en ATV930 ?

Product range:
Altivar Process ATV630 en ATV930 frequentieregelaars

Gebruik van een logische ingang om tussen twee commandofuncties, bijvoorbeeld HMI start/stop en terminal start/stop, te schakelen.
Oplossing:
Programmeren via de grafische display terminal op de regelaar.
  • Druk op de Home knop
  • selecteer menu 5 “settings”, en druk op OK
  • selecteer menu 5.5 “command and references”, druk op OK
  • selecteer “command switching” en wijs deze toe aan een logische ingang, bijvoorbeeld,   DI3  druk wederom op OK
  • selecteer “CMD channel 1” voor het eerste type commando methode en “CMD channel 2” voor de tweede methode.

 
Bent u geholpen met deze informatie?
Wat kunnen wij doen om de informatie te verbeteren?