FAQ's

Vraag stellen

Video – OsiSense XZBW draadloze zender koppelen met ontvanger

Voor elke sensor is één XZBWE zender benodigd.
Druk 3 seconden op de >| toets van de XZBWR ontvanger
Druk op de >| toets om de uitgang te selecteren
 Druk op de OK toets van de ontvanger
Aktiveer de sensor 3 keer binnen 3 seconden
De draadloze zender is nu gekoppeld aan de ontvanger !
Q1 LED gaat branden als sensor 1 een object detecteerd
Q2 LED gaat branden als sensor 2 ( indien gekoppeld met de ontvanger ) een object detecteerd
 
Onderstaande video laat het koppelen van draadloze zender en ontvanger zien:


 
Bent u geholpen met deze informatie?
Wat kunnen wij doen om de informatie te verbeteren?